Home » Actueel

Nadere info om te bestellen: https://www.eyewitnesswo2.nl/eyewitness-inside-wwii/

 

 

 

 

Voor een impressie en  'Making of' - foto's: zie Portfolio

Op 1 december 2021 verscheen:

Fotoboek Eyewitness Inside WW II, volume I, 

Het voorwoord: Een andere blik

Voor u ligt een niet alledaags boek over de Tweede Wereldoorlog.

Prachtige foto's van soms verschrikkelijke objecten samengevoegd met een fictief verhaal dat een kleine inkijk geeft in het leven van zo maar een Duitse soldaat en tevens een beknopt beeld geeft van de Tweede Wereldoorlog.

De menselijke maat staat daarbij altijd centraal, zowel bij de getoonde objecten in het Museum als in het boek. Alle foto’s in dit boek hebben an ook een link naar de mens, goed en fout.

Een speciaal woord van dank aan Merijn Bevers (tekst), Wijnand van Lieshout (fotograaf), Judith Eurlings (ontwerp) en Louis Hilgers (productie en uitgever). Samen hebben wij getracht een gedenkwaardig fotoboek te maken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Als directeur van Oorlogsmuseum Eyewitness wil ik het boek dan ook graag opdragen aan àlle slachtoffers, direct of indirect, van deze inktzwarte bladzijde van onze geschiedenis.

Ondanks het feit dat sommige objecten zo niet iconisch dan toch in elk geval prachtig voorgesteld zijn, staan ze vaak voor het tegenovergestelde. Het is een dilemma waar menig verzamelaar vaak mee worstelt. Zo ook ik.

Wij hebben getracht u als lezer een globaal beeld te verschaffen van een stuk van onze recente geschiedenis, beginnend meteen nà de Eerste Wereldoorlog, en via de Interbellum- periode overlopend in de opkomst en ondergang van nazi-Duitsland.

Vanuit die gedachte en vanuit idealisme ben ik het museum destijds ook begonnen.

Een uit de hand gelopen passie leidde tot een museum dat zijn plaats heeft mogen innemen tussen de reeds bestaande Tweede Wereldoorlogmusea.

De laatste veteranen gaan ons binnenkort ontvallen en de mogelijkheid om verhalen nog  persoonlijk te kunnen overbrengen wordt met de dag zeldzamer.

Daarom is het aan ons om onze jeugd te blijven vertellen over deze afschuwelijke oorlog en hen tevens te wijzen op de sluimerende, grote gevaren waar een onverdraagzame samenleving, die vaak in economisch verval raakt, toe kan leiden.

Laten we leren van de geschiedenis: welke oorlog dan ook kent enkel en alleen verliezers!

Hartelijk dank,

Wim (GHJ) Seelen

Directeur Oorlogsmuseum Eyewitness Beek

oktober 2021